Foto: Ikram Abdulkadir

20 april 18:00 - 24:00

Introduktion till utställningen 19:00, 20:00, 21.00, 22:00. 23:00

Bjurholmsplan 26,
116 63 Stockholm

Genom Ikram Abdulkadirs närgångna och mjuka porträtt får vi lära känna en lillebror. Vi får vara med när han är på fotbollsplanen, med sina släktingar, eller drömmande står och tittar bort. I de tidigare arbeten är det systrarna som har fått ta plats. Denna gång är det han som får skina och lyftas fram i en egen utställning. Bilderna skapar en förtrolighet och närvaro och bjuder in till familjen i Malmö.

Ikram Abdulkadir (f.1995) ställde under 2023 ut på Fotografiska i Stockholm och på Fotofestivalen i Arles. Hennes fotografier skildrar ofta familjemedlemmar och vänner som hon kan identifiera sig med; svarta, muslimska kvinnor som lever i Sverige. I hennes praktik blir bilderna ett minnesarbete och en pågående historieskrivning.

Läs mer om våra utställningslokaler

Programpunkter