Fotografi: Anders Alm

Fredag 8 september
kl 17:00 - 20:00

Region Norrbotten


Med svartvita fotografier ur serien Grouse City dyker Anders Alm ner i vardagen och möter de som bor i Kiruna idag. Fotograferandet är för honom ett sätt att återerövra sin födelsestad innan förändringarna blir allt för stora. Genom kameran återupptäcker han staden, gamla bekanta men även nya Kirunabor. Materialet breddar bilden av Kiruna och visar på ett levande samhälle som ständigt anpassar sig efter företagens tillväxt och gruvans omfattning. 

Erik Holmstedt ställer ut färgfotografier ur serien Living on an Unstable Mountain. Med en kartläggande metod visar han hur samhället han växte upp i har tömts på sin befolkning och hur staden Malmberget nu står inför en slutgiltig avveckling. Inom något år kommer det att vara ett inhägnat område då den allt mer expanderande gruvdriften underminerar marken. Hans fotografier skildrar inga människor utan endast de spår de lämnar efter sig.  

Anders Alm och Erik Holmstedt är uppvuxna i Kiruna respektive Malmberget. De båda har varit verksamma sedan 1970-talet och ägnat en stor del av sin fotografiska praktik till att dokumentera de ständiga förändringar som sker på deras uppväxtplatser. 

Anders Alm (f. 1955) bor och verkar i Gammelstad. Han har bland annat ställt ut på Black Door Gallery, Örebro, Rättviks Konsthall,  Regionhuset i Luleå, Piteå Konsthall och Liljevalchs konsthall, Stockholm. Hans senaste utgivna bok är Innanför linjen för påverkade områden (2022). 

Erik Holmstedt (f. 1952 ) bor och verkar i Luleå. Han har bland annat ställt ut på Galleri Valo, Arktikum, Rovaniemi, Liljevalchs konsthall, Stockholm, Piteå Konsthall, Bergen Kunsthall, Norge, Havremagasinet, Boden, och Malmö Konstmuseum. Hans senaste utgivna bok är Malmberget (2023).

Kaptensvägen 27 Malmberget. Fotografi: Erik Holmstedt

Läs mer om våra utställningslokaler

Programpunkter