Centrum för fotografi
Tjärhovsgatan 44

Torsdag–fredag 12–18
Lördag–söndag 12–16

8 maj - 13 juni

Utställningens titel refererar till förmågan att utvecklas med hjälp av fantasin, men också till att bokstavligen odla sin egen trädgård. Människan har genom historien tuktat naturen och trädgården är kanske en av de former där detta blir som tydligast. I utställningen finns också många bilder av ett slags urban natur. Eller en vild natur med urbana inslag, där människan har tappat kontrollen. Fredrik Sweger intresserar sig för krocken som sker när människan inte längre är förmögen att tukta naturen och det tillstånd som därmed uppstår.

Utställningens tema kretsar på så vis kring två motpoler, där kultiverade stillebenen å ena sidan ställs emot naturens återerövring av människans miljö. Polerna bildar ett spänningsfält som på ett sätt kan förstås som en reflektion över hur livet på jorden formas av människan.  

Läs mer om våra utställningslokaler

Programpunkter