Centrum för fotografi
Bjurholmsplan 26

Dygnet runt

21 jan – 17 feb

Ulf Lundin ställde kameran på ett stativ ca 3 m framför de avporträtterade och de sekvenser där det finns en intensiv kontakt mellan den filmade och kameran valdes ut till verket.

”Vi hör ofta fotografer använda ord som möte, identifikation eller intimitet. Det är ju naturligtvis relevanta begrepp, men faktum kvarstår att vi som fotografer tar oss rätten att bestämma över den bild av en annan människa som skall spridas över världen. Jag har i detta projekt försökt att tydliggöra och lyfta fram den maktpositionen genom en ganska aggressiv handling mot väntande människor som befinner sig i en position mitt emellan privat och offentligt. Den fotografiska bilden har ju blivit än mer central i vårt samhälle än när den här spelades in och jag tycker att Station fortfarande säger något giltigt om hur vi förhåller oss till en kamera och om relationen mellan betraktare och betraktad.”  –   Ulf Lundin

Program och aktiviteter

21 januari 15
Digital vernissage, Ulf Lundin och Kristyna Muller, verksamhet på Centrum för fotografi, samtalar om verket via vår Instagram.

Läs mer om våra utställningslokaler

Programpunkter