Stillbild ur "Jag har aldrig sett dig så nära på håll förut" av Fanny Wallertz

Av en personlig längtan att förstå och komma någon riktigt nära bjöd jag in en skådespelare att arbeta tillsammans med mig. Under en längre tid möts vi och samtalar, gör olika övningar och arbetar med att lära känna varandra. Stora delar av våra möten spelas in eller dokumenteras på andra sätt. Jag har aldrig sett dig så nära på håll förut är ett videoverk som gestaltar vårt sökande efter sammanblandning och upplösning av identitet. 

Arbetet ställer frågor kring vad identitet är och hur vi kan överbrygga glappet mellan oss.

Läs mer om våra utställningslokaler

Programpunkter