Stillbild ur "Jag har aldrig sett dig så nära på håll förut" av Fanny Wallertz

I verket undersöker Fanny Wallertz tillsammans med en skådespelare intimitet, roller och identitet. Tillsammans utforskar de under en längre tid bilden av sig själva, varandra och den relation som utvecklas mellan dem. Hur nära en annan människa kan man komma? Var går gränsen för ”jag” och ”du”? Hur kan vi överbrygga det ofrånkomliga glapp som finns mellan oss?

Fanny Wallertz är konstnär och arbetar med fotografi, text och video. Hennes praktik kretsar kring intimitet, gränser och tillstånd där jaget, om så för en kort stund, upplöses.

Läs mer om våra utställningslokaler

Programpunkter