Fotografi: Elsa Gregersdotter

Centrum för fotografi
Bjurholmsplan 26

Dygnet runt

23 sept - 12 okt

I sin film utforskar Elsa Gregersdotter intimiteten i kvinnlig vänskap genom att varva en filmsekvens av två medelålderskvinnor i konversation med varandra, med undertexter som utgår ifrån tvetydiga komplimanger som hon själv har fått i sitt liv.

Till exempel kommenterar en kvinna till den andra: “Det är konstigt att någon som är så vacker som du, samtidigt kan vara så ful”. Denna påtvingade kommentar överbryggar glappet mellan autentiska upplevelser som yngre kvinna och tolkningen som iscensatts i ett generationsöverskridande sammanhang.

Kommentarer som dessa kan tolkas olika beroende på såväl mottagarens som betraktarens perspektiv och ålder, när de samtidigt reflekterar över sina egna minnen och konversationer. Denna negativt-positiva kritik av den kvinnliga kroppen avslöjar språkets dubbla förmåga att vara både grym och absurd på samma gång.

Elsa Gregersdotter (f. 1992) är utbildad vid Akademin Valand och verksam i Stockholm. Hon arbetar som fotograf och konstnär och rör sig mellan iscensatt och dokumentärt fotografi och video. Ofta handlar hennes arbeten om kroppen och blicken på oss själva och andra. Hon strävar efter att skapa en bildvärld som berättar något om att vara människa.

Läs mer om våra utställningslokaler

Programpunkter