Fotografi: Carla Lomakka
Fotografi: Carla Lomakka

Live på instagram,
14 april, kl 14:00

Jag ser dig med sepiornas ögon

sepiabläckfiskarnas ögon

milda inåtskådande

ögon för alltid slutna

med gomsegel för svalget

ögon för alltid öppna:

Jag ser dig, jag ser dig

Jag ser dig, min sköna –

Utdrag ur dikten Havsförvandling av Gunnar Ekelöf (Non Serviam, 1945).

Grunden i arbetet Kom låt oss vagga i dyning är bilder tagna av spritpreparat: botaniska och zoologiska organ som konserveras i glasburkar fyllda av sprit. Preparaten paras ihop med bilder av miljöer och människor hämtade från det egna fotoarkivet. Tillsammans bildar de en samklang, diptyker. I fönstret på Centrum för fotografi visas ett mindre urval av dessa.

Ett särskilt tack till Uppsalas Naturhistoriska Museum och Naturhistoriska Riksmuseet.

Carla Lomakka (f. 1996) arbetar med projekt där hon ofta kombinerar fotografi och text. Hon är aktuell med två foto- och diktböcker, Se god ut (i samarbete med poeten Erik Lindman Mata, Pamflett Förlag) och Fågel Lös (i samarbete med poeten Houssin Vennberg Sninate, självpublicerad).

Läs mer om våra utställningslokaler

Programpunkter