Vernissage, kl. 18–24.

ons-fre 12-18, lör-sön 12-16.

Centrum för fotografi, Tjärhovsgatan 44

I en tid av stress och informationshets på sociala medier vill utställningen påminna om konsten och kulturens innersta kärna – att bli berörd. Vad innebär det, hur känns det?

Utställningen skildrar teman kring att ge inspiration, att vara en drivkraft, att visa rädslor och livsvåndor, att förhålla sig till makt, att göra avtryck och att känna tillit och att ge och ta kärlek. 

I en tid av stress och informationshets på sociala medier vill utställningen påminna om konsten och kulturens innersta kärna – att bli berörd. Vad innebär det, hur känns det?

Berör mig visar konstnärerna Heba Y Amin, Aida Chehrehgosha, Snövit Hedstierna, Martina Hoogland Ivanow, Kent Klich och Lovisa Ringborg.

Om konstnärerna

Heba Y Amins videoinstallation Operation Sunken Sea, 2018, visas för första gången i Stockholm, väcker frågor om patriarkala strukturer och koloniala konstruktioner, utformade av män som i olika tider gjort anspråk på äganderätten till Medelhavet. Konstnären sätter in sig själv i deras situationer, plagierar deras gester och idéer och undrar samtidigt vad som skulle hända om en afrikansk muslimsk kvinna skulle göra samma anspråk som hennes tidigare manliga kollegor? Verket spänner över historien och landar i samtiden genom att sätta dagens migrationsproblematik i centrum.

Aida Chehrehgosha visar verk från serien I can’t stop thinking, 2015 ”… Han finns inte längre. Vi finns inte längre. Det tog slut. Och jag somnar med dom svarta tankarna i mörkret.”
Fotografierna –  Black Thoughts bearbetar ångesten som nattens mörker skapar och som Chehrehgosha iscensätter i sin konst. Ett befriande från ett trauma. I I can’t stop thinking är de återkommande tankarna på någons, ett barns, försvinnande.

Snövit Hedstiernas Source of Values, 2016 reflekterar över kvinnokroppen och samhällets idé kring denna. Alla de laddade värden som den får stå till svars för och symbolisera utan samtycke. Verket består av installation, performance och deltagande – Hedstierna intar scenen som “objekt” och bjuder in besökaren till att med med tvål, vatten och tvättsvamp tvätta bort de oönskade värdena från konstnärens kropp. Verket visades ursprungligen under öppningen av Manifesta11-biennalen i Zürich 2016 och det är ett fotografi av verket som visas på Berör mig.

Martina Hoogland Ivanow visar verket Early reading, 2018. Hoogland Ivanow har genom att filma med en värmekamera undersökt människors behov av närhet. I sin helhet består projektet av dokumentation av sociala strukturer med olika förhållningssätt till tillit och rädsla. Värmeskuggor avläser den värme som människor lämnar efter sig på den andres kropp. Martina Hoogland Ivanows konst tydliggör de beröringar som vi eftertraktar och hotas av.

Kent Klich har genom böcker och utställningar belyst situationen i Gaza, både som ett politiskt och personligt ställningstagande. Killing Time, 2011, består både av en bok och en film. I Berör mig visas filmen. Den visar sekvenser tagna från mobiltelefoner, de filmer som fanns i telefonerna och som var det sista de namngivna personerna filmade innan de dog.
Judith Butler skriver i förordet till Killing Time ”Bilden och livet är sammanlänkade, så när filmen stannar inser man att livet också har försvunnit. Kanske bär mobiltelefonen det förlorade livet på ett sätt som sakerna i huset bär de förlorade kroppsdelarna. I en mening överlever på ett eller annat sätt både mobiltelefonen och den trasiga möbeln när mänskligt liv inte gör det, laddade, kan vi kanske säga, med en vittnesfunktion.”

Lovisa Ringborgs verk In the Belly of the Beast, 2014, består av fotografier som undersöker det omedvetna genom att skapa drömlika scener. Gränsen mellan verklighet och fiktion suddas ut. Det kusliga i att inte veta vad som skrämmer eller lockar. Iscensatta verk med referenser till renässans och barockmåleri som i MirageEcho som i spegeln inte kan urskilja sitt ansikte och i Unfolding leker händer med ett, glatt, silkigt tyg. Taktilt och berörbart.

När huset vid Sergels torg renoveras finns Kulturhuset Stadsteatern istället på över tio platser runt om i stan. Centrum för fotografi är en av de platser där Kulturhuset Stadsteatern dyker upp under 2019.

Early Reading, Martina Hoogland Ivanow
Heba Y. Amin Operation Sunken Sea, 2018 – ongoing Mixed media, performance, installation, videoOperation Sunken Sea (the Anti-Control Room) Video wall, 2018 9 channel video 37.05 minCourtesy Heba Y. Amin Video Editing: Nabi AbdelnabiCamera: KarlAndrew Micallef Image courtesy: Timo Ohler
From the videoinstallation Killing Time, Gareeb Abed, lawyer, filmed himself with his cell phone, waiting. He was killed while working at police headquarters in Rafah the 27th December 2008, the first day of Operation Cast Lead.
The Mirage, 2014, Lovisa Ringborg

Läs mer om våra utställningslokaler

Programpunkter