Fotograf: Anna Julkunen

Alingsås bibliotek
Södra Ringgatan 3, 441 30 Alingsås

I verket Ei saa peittää har Anna Julkunen, som är född i Sverige, valt att fokusera på upplevelsen av att ha växt upp som finsk i ett svenskt samhälle. Med hjälp av hennes mors och mormors berättelser, undersöker Anna Julkunen sina egna känslor kring skam och känslan av rotlöshet. Samt väljer att ställa frågan: hur ser din bild av finländaren ut? 

Anna Julkunen är en sverigefinsk konstnär som arbetar med stillbild, video, text och ljud. Hon utgår från personliga upplevelser, och arbetar med dokumentation samt arkivmaterial. Centrala koncept som hon arbetar med är identitet och frågan om hur en kan närma sig sitt egna psyke. 

Läs mer om våra utställningslokaler

Programpunkter