Fotografi: Angelica Harms

Centrum för fotografi
Bjurholmsplan 26

Dygnet runt

15 februari - 10 mars

Lumenprints ger oss inblick i naturens eteriska själ och belyser solens intrikata samspel med tillvaron. Att göra lumenprints är lika fascinerande som att titta på dem. De speglar det oförutsägbara och våra försök att kontrollera det. Lumen prints blev till i fotografins begynnelse när Talbot skapade bilder genom att placera växtdelar på ljuskänsligt papper som sedan exponerades till solen, ett möte mellan ljuset, naturen och förgänglighet. 

Angelica Harms är en fotograf som verkar i gränsöverskridande projekt förankrade i vår samtid. Harms använder visuell antropologi och street photography i ett fält som innefattar konstnärlig forskning, existentiell filosofi, estetik, och mänskliga rättigheter. Hon vill inte bara förstå vår samtid utan även vara en del i dess förändring, därför kallar hon sig fotoaktivist.

Läs mer om våra utställningslokaler

Programpunkter