Ansökan: Student

Fyll i dina uppgifter i formuläret nedan.

Klicka i kryssrutan om du söker medlemskap igen efter ett uppehåll.

Studerande medlemskap i CFF riktar sig till dig som fortfarande studerar. För att besökare på CFFs hemsida samt vi i föreningen på bästa sätt skall få kännedom om medlemmarnas arbeten ser vi gärna att du hänvisar till dina arbeten exempelvis via länk till hemsida eller dylik. Studerande medlemskap kostar 250 kr för 12 månader framåt oavsett när du väljer att bli medlem.

Godkännande av medlemskap

Efter att du har fyllt i din ansökan kommer vi att granska den. Har du inte CV eller arbeten tillgängliga via en hemsida eller liknande kommer vi be dig att skicka dem separat för att kunna göra en bedömning av din yrkesverksamma erfarenhet. När ansökan om medlemskap godkänts kommer du få information om hur du gör inbetalningen av din medlemsavgift. Därefter kommer ditt namn att publiceras på CFFs hemsida, du kan efter det själv gå in på "mina sidor" och lägga upp en portfolio, CV och annan information om dig själv.

Personuppgifter

Vid ej erlagd medlemsavgift inaktiveras ditt medlemskap. Våren 2019 raderades ej aktiva medlemmar i CFF enligt GDPR. Som tidigare medlem måste du därför ansöka om nytt medlemskap i händelse av att du glömt betala medlemsavgift under våren 2019. CFF kommer i fortsättningen att behålla dina personuppgifter max 3 år vid eventuell ej betald medlemsavgift, efter det raderas din inaktiva profilsida. Detta i syfte att ha möjlighet att åter aktivera ditt medlemskap utan att du behöver fylla i personuppgifter igen.