Centrum för fotografi planerar att publicera en fotobok för att lansera samtida svensk fotografi utomlands. Tanken är att boken presenteras på internationella fotofestivaler och liknande sammanhang. Boken kommer därför att publiceras på åtminstone tre språk; engelska, franska och svenska. 

Centrum för fotografi planerar att publicera en fotobok för att lansera samtida svensk fotografi utomlands. Tanken är att boken presenteras på internationella fotofestivaler och liknande sammanhang. Boken kommer därför att publiceras på åtminstone tre språk; engelska, franska och svenska. 

Boken samlar 20 svenska konstnärers arbete med fotografi. Olika sätt att närma sig naturen, topografin och arkitekturen samt sociala och politiska aspekter av Sverige – ett litet land i Europas utkant som en gång hade ambitionen att bli en modern utopi. Nutiden hemsöks av historiens spöken. I Sverige, liksom i många andra länder, har nostalgiska idéer om ett idealiserat förflutet och rädsla för det nya och okända fått fäste i politiken. Fotografer och konstnärer strävar ofta efter att visa andra, ibland undertryckta historier – andra bilder av landet och de människor som bor där. Boken speglar olika förhållningssätt till ett Sverige i förändring. Fotografier som pendlar mellan det dokumentära och det poetiska. 

Lista på fotografer presenteras senare.

Urvalet är gjort av vår internationella samordnare Magnus af Petersens i dialog med ett redaktionellt råd bestående av Pelle Kronestedt, verksamhetschef på Centrum för fotografi, Stockholm, Dragana Vujanovic Östlind, Chefsintendent Hasselbladsstiftelsen, Göteborg, Mariangela Mendez Prenke, Konsthallschef, Havremagasinet Länskonsthall Boden och Cian Burke, Konstnärlig ledare, Galleri Format, Malmö. 

Fotografi: Charlotta Hammar