Centrum för fotografi publicerade under hösten 2023 en fotobok för att lansera samtida svensk fotografi utomlands. Boken sammanför tjugo svenska fotografer, varav de flesta har etablerats under det senaste decenniet.

Perifert seende är förmågan att se saker utanför din direkta synlinje. Att lägga märke till och uppmärksamma det som inte nödvändigtvis är mest uppenbart är en gåva som fotograferna i den här boken delar. De speglar olika syn på och förhållningssätt till ett föränderligt Sverige och visar ett urval av samtida fotografi som pendlar mellan det dokumentära och det poetiska. Denna bok sammanför tjugo svenska fotografer, varav de flesta har etablerats under det senaste decenniet. Boken är producerad av Centrum för fotografi (CFF), med ambitionen att väcka och sprida intresse om svenskt fotografi samt att ytterligare nå ut till en svensk och en vidare internationell publik. 

Medverkande konstnärer: Ikram Abdulkadir, Karin Alfredsson, Elin Berge, Maja Daniels, Charlotta Hammar, Erik Holmstedt, Martina Hoogland Ivanow, Cia Kanthi, Heikki Kaski, Klara Källström & Thobias Fäldt, Mårten Lange, Inka & Niclas Lindergård, Eric Magassa, Martin Magntorn, Chris Maluszynski, Katarina Pirak Sikku, Mia Rogersdotter Gran, Sofia Runarsdotter, Johannes Samuelsson och Märta Thisner.

Boken distribueras av Art & Theory Publishing.

Mer information

Redaktörer: Kristyna Müller, Magnus af Petersens
Texter: Magnus Bons, Onkar Kular, Olga Krzeszowiec Malmsten, Elisa Medde, Kristyna Müller, Magnus af Petersens, Ieva Ruadsepa, Dragana Vujanović Östlind
Design: Lundgren+Lindqvist
2023, engelska, softcover
352 sidor, 21,6 x 27,6 cm
ISBN 9789198672145

____________________________________________________

PERIPHERAL VISION: IMAGES FROM THE FRINGE OF EUROPE

Peripheral vision is the ability to see things outside of your direct line of sight. To notice and pay attention to what isn’t necessarily most obvious is a gift that the photographers in this book share. They represent different views and approaches to a changing Sweden and shows a selection of contemporary photography that oscillates between the documentary and the poetic. This book collects twenty Swedish photographic practices, most of which have emerged during the last decade. It is produced by The Center for Photography (CFF-Centrum för fotografi) in Sweden, with the ambition of deepening knowledge about Swedish photography and helping it to reach a wider audience in Sweden and abroad.

Participating artists: Ikram Abdulkadir, Karin Alfredsson, Elin Berge, Maja Daniels, Charlotta Hammar, Erik Holmstedt, Martina Hoogland Ivanow, Cia Kanthi, Heikki Kaski, Klara Källström & Thobias Fäldt, Mårten Lange, Inka & Niclas Lindergård, Eric Magassa, Martin Magntorn, Chris Maluszynski, Katarina Pirak Sikku, Mia Rogersdotter Gran, Sofia Runarsdotter, Johannes Samuelsson and Märta Thisner.

The book is distributed by Art & Theory Publishing.

Editors: Kristyna Müller, Magnus af Petersens
Texts: Magnus Bons, Onkar Kular, Olga Krzeszowiec Malmsten, Elisa Medde, Kristyna Müller, Magnus af Petersens, Ieva Ruadsepa, Dragana Vujanović Östlind
Design: Lundgren+Lindqvist
2023, English, softcover
352 pages, 21,6 x 27,6 cm
ISBN 9789198672145

Programpunkter