Nätverket nationellt ansvar för fotografi i Sverige verkar för att få till stånd en statlig utredning av tillståndet för fotografi i Sverige och hur den fotografiska stillbilden ska säkras för framtida generationer med tydliga strategier och ett nationellt ansvar.

Fotografi genomsyrar alla delar av det moderna samhället men saknar, i motsats till det tryckta ordet och den rörliga bilden, en central hemvist. Fotografiska samlingar finns idag på en rad olika institutioner, arkiv, museer och hembygdsföreningar men det saknas ett övergripande ansvar för fotografin som dokument, berättelse och konstnärligt uttryck. Viktiga fotografers livsverk riskerar att förstöras i brist på tydliga strategier och ett nationellt ansvar.

Nätverket har drygt 75 medlemmar från olika institutioner som museer, arkiv och konsthallar men också fotografer och forskare. Centrum för fotografi är tillsammans med Svenska Fotografers Förbund drivande organisationer i nätverket.

Foto: Erik Kessels 24 HRS in Photos

Foto: Erik Kessels 24 HRS in Photos

Programpunkter