För dig som arbetar i skolan och som vill boka uppdrag med professionella konstnärer har Centrum för fotografi gemensamt med andra centrumbildningar inom bild- och formområdet skapat plattformen Konstdepartementet.se

Film – Varför behövs Konstdepartementet? Foto: Jonas Embring

Att boka skoluppdrag genom Konstdepartementet
Alla våra aktiviteter ges av professionella utövare. Plattformen Konstdepartementet finns till för att underlätta mötet mellan skola och konstnär och ger en tydlig överblick av bokningsbara skoluppdrag, tidsåtgång och kostnad. Först behöver du som skola skapa en profil på Konstdepartementet för att kunna boka. När skolans intresseanmälan godkänts av administratören kan skoluppdrag bokas. Genom filterfunktion fyller du i vad som passar dig – årskurs, konstform, typ av aktivitet m.m. Klicka på länken för att besöka plattformen Konstdepartementet.se

Konstnärer i skolan
Centrum för fotografi satsar på att föra in fler konstnärer i skolan, med den stora spridning av uttryck och metoder som samtidskonsten innehåller. Att föra in konstnärliga processer i skolan ger också nya vägar till kunskap inom andra ämnen, och det särskilt för barn med särskilda behov. Att som elev få möta en professionell konstnär och få höra hur hen arbetar har också det ett värde, när det handlar om att se möjliga vägar i livet. Vi hoppas att Konstdepartementet blir en tillgång för dig som arbetar i skolan, och ger möjligheter för dina elever att möta vägar till ny kunskap och utveckling.

Skapande skola
Skapande skola är ett statligt bidrag som skolans huvudman, det vill säga kommunen, kan söka från Kulturrådet. Bidraget ska komplettera det arbete med kultur som skolan redan gör. Friskolor är huvudmän för sin egen verksamhet och söker bidraget själva från Kulturrådet.

Läs mer på: https://www.konstdepartementet.se/

Konstdepartementet verkar med stöd från Kulturrådet, Region Stockholm, Svenska Postkod Stiftelsen och Stockholms Stad

Programpunkter