Portfolio: Erik Danielsson

Vreden växer i skogen

Beskrivning

Under 2023 och 2024 följer jag bonden Johan Thuressons vardag.

Johan, 49 år, är en av Sveriges många småskaliga lantbrukare som förser svenskarna med mat. Familjegården i Småland driver han tillsammans med föräldrarna Karin och Bengt, som bor i huset intill. Johan följer samhällsdebatten och klipper ibland ut tidningsartiklar som han sätter upp på väggarna i sitt kök. (Projektets arbetsnamn kommer från ett sådant tidningsklipp.)

Några bilder från projektet visas på Dokfotosalongen på Arbetets Museum i Norrköping september 2023 – januari 2024.