Portfolio: Janne Svensson

Verksamma

Beskrivning

Projektet påbörjades hösten 2023 och handlar om att porträttera människor i deras arbetsmiljö. En enkel bild med blicken rakt i kameran under en kort stund. Strävan har varit att täcka ett så stort spektrum av yrken som möjligt, men naturligtvis är inte alla arbetsmiljöer åtkomliga för en fotograf. Säkerhet och sekretess sätter gränser. en avgränsning som gjorts är att de porträtterade ska vara verksamma i Ängelholms kommun. Enklast är att gräva där man står. Bilderna visar människor som med sin kunskap och sitt arbete bidrar till att samhället fungerar och utvecklas och som med all rätt är stolta över detta. Förhoppningsvis resulterar arbetet i såväl en utställning som en bok.