Portfolio: Anja Olofgörs

The Faraway Nearby

Beskrivning

The Faraway Nearby är en serie med totalt trettiofyra fotografiska verk och en tillhörande ljudinstallation. Fotografierna är utplacerade i väntrum och anslutande korridorer på akuten, radiologin och dagkirurgin vid Skaraborgs sjukhus i Skövde (Västfastigheter). På utvalda platser finns även ljudduschar där en kan uppleva ljudinstallationer i anslutning till fotografierna. Tematiskt har jag arbetat med botaniska universitetsträdgårdar i Sverige, där jag fotograferat växter och miljöer. I botaniska trädgårdar samlar man växter från hela planeten, på en och samma plats, för att skapa närvaro av någonting som annars existerar långt borta. Jag drar paralleller till upplevelsen i ett vänt­ rum, där man kanske är fysiskt närvarade, men mentalt någon annan stans.