Portfolio: Arne Lind

Strövtåg och Järngraven

Beskrivning

Fotograferna Arne Lind och Anders Thessing visade ett stort urval av sina fotografiska verk på den gemensamma utställningen Strövtåg och Järngraven 8-16 september 2017 på SKAJS ANTIKHANDEL Nybrogatan 3, Stockholm. Arne Lind visade strövtågsbilder från Stockholms trottoarer, gatulivet i Buenos Aires, Bukarest, Paris, Singapore, Tokyo och New York. Anders Thessing visade serien Järngraven, fotografier tagna inuti och kring Slussen, en karakteristisk trafikplats som idag försvunnit ur Stockholms stadsbild. Curator Ulla Tillgren, Tillgren Photography Agents

Skajs Antikhandel på Nybrogatan 3 under utställningsperioden. I fönstret skymtar Arne Linds fotografi "SHOPPING TOKYO, MARCH 1983" och "SAILORS SINGAPORE, MARCH 1983"

Arne Linds "SHOPPING TOKYO, MARCH 1983" vid utställningen.

FOTOGRAFI; SHOPPING TOKYO, MARCH 1983

FOTOGRAFI; SAILORS SINGAPORE, MARCH 1983

Bild från den välbesökta vernissagen. Foto Mikael Settergren.

Arne Linds fotografi "MIDTOWN NEW YORK, DECEMBER 1986" flankerad av Anders Thessings "Blå trapp, 02-2002" och "Kurva, 1996"

FOTOGRAFI; MIDTOWN NEW YORK, DECEMBER 1986

Arne Linds fotografi "NEW RUSSIAN WORD, PARIS SEPTEMBER 1977" och Anders Thessings "Duva, 10-2010" och "Liten vit, 11-2012"

FOTOGRAFI; NEW RUSSIAN WORD PARIS, SEPTEMBER 1977.

Arne Linds fotografier "TORSGATAN STOCKHOLM, MAY 1971" och "PARC MONCEAU PARIS, NOVEMBER 2015" i en av salarna.

FOTOGRAFI; TORSGATAN STOCKHOLM, MAY 1971

DIGITALT FOTOGRAFI; PARC MONCEAU PARIS, NOVEMBER 2015

Stora utställningssalen med Anders Thessings fotografier "Utsikt, 09-2013", "Himmel berg & väg, 02-2002", "Blå trapp, 02-2002", "Kurva, 1996" och längst ner "Öppen dörr, 10-2002". Arne Linds fotografier är "MIDTOWN NEW YORK, DECEMBER 1986", "SPY GAME BUCHAREST, APRIL 1974" och "RAKING LIGHT NEW YORK, DECEMBER 1986", längst till höger skymtas knappt "HOTEL MIAMI BEACH, JANUARI 1987"

FOTOGRAFI; SPY GAME BUCHAREST, APRIL 1974

FOTOGRAFI; RAKING LIGHT NEW YORK, DECEMBER 1986

FOTOGRAFI; HOTEL MIAMI BEACH FLORIDA, JANUARY 1987