Portfolio: Jacques Montel

Rooms With View/Insight out

Beskrivning

Långsamt försvinner färgernas djupa kontraster.

Formerna och de tidigare distinkta linjerna blir flytande och suddiga. Naturens kraft i form av frodig växtlighet tar över samtidigt som förruttnelseprocessen bryter ner den tidigare uppbyggda mänskliga konstruktionen.

Oavsett byggtekniker, uppfunna nya material som ska hålla i  “evighet” eller  arkitektoniska mästerverk med drömmar om framtidens byggnader så är vi  den svagaste länken i naturens lagar.

Idag och imorgon kan plötsligt bli densamma där vår naivitet och drömmar om framtiden grusas av dualistiska processer ur ett mikro-makroperspektiv och låter oss gå in och ur en parallell värld under en och samma pågående process där uppbyggnad och nedbrytning arbetar simultant."

Här kan du se hela projektet på Vimeo.

HTTPS://VIMEO.COM/699972022