Portfolio: Anna Lindberg

Portraits

Beskrivning

Inger Johansson och Mircea Cărtărescu, översättare respektive författare.

Sara Abdollahi, kulturskribent.

Elin Bengtsson, författare.

Mia Axelsson, författare och bibliotekarie.

Jasim Mohamed, poet och översättare.

Sofia Stenström, författare.

Peter Samuelsson, litterär översättare.

Andrea Lundgren, författare och översättare.

Lena Jonsson, litterär översättare.

Niclas Hval, litterär översättare och lärare.

Alva Dahl, författare och översättare.

Anna Jansson, litterär översättare.