Portfolio: Janne Svensson

Om läkeväxter

Beskrivning

Bilderna är illustrationer till texter av Björn Forsberg om läkeväxter, om hur de historiskt har använts och om vilka som kommit att betyda mycket för den medicinska utvecklingen. Projektet påbörjades 2023 och planeras resultera i en bok med utgivning under 2025.