Portfolio: Sabina Hannila

Metamorfos

Beskrivning

Jag vill vara ett träd - en ek. Stark och stolt med rötterna djupt och bestämt i jorden som kan samla på sig så mycket minnen, gå igenom årstidernas alla stormar & förändringar och ändå behålla sin plats i världen. Som kan, även när alla löven har fallit, ortsätta vara en plats för en förbipasserande fågel att vila, fortsätta så sina frön och skapa nya nätverk av liv.

Men jag är ingen ek. Jag är en fjäril, skör i varje steg av metamorfosen, som lånar en plats på många olika ekar för att orka och våga ta mig igenom mina livscykler. Jag underskattar inte mig själv dock: föreställ dig vilken energi och kraft det krävs av en fjäril att gå igenom en sådan explosiv transformation under så pass kort tid. Förändringen är så pass radikal att när sista steget i cykeln är utförd lämnas fjärilen helt oigenkännlig.

‘Metamorfos’ är en bildsamling som utgörs av surrealistiska självporträtt och drömlandskap, skapade under de senaste tre åren. Det utgår från en längtan av att vilja synas, känslor av dissociation i vardagen, tankar kring döden och vad som lämnas kvar, och en undersökning av den egna identiteten. Återkommande motiv utöver självporträtten är fåglar, fjärilar och blommor som symboliserar olika känslotillstånd.

DISSOCIATION: familiar. Fotomontage. Självporträtt, 2022.

DISSOCIATION. Fotomontage & digitalt målande. Självporträtt, 2022.

DEATH: Fenix. Fotomontage & collage. Självporträtt, 2021.

DISSOCIATION: nesting. Fotomontage, 2022.

DISSOCIATION: waiting

DISSOCIATION: nectar. Fotomontage, 2022.

GROWTH: hypnagogia. Fotomontage & collage, 2020.

Growth: dreamlandscape II. Fotomontage & digitalt målande, 2020.

GROWTH: growing. Fotomontage, 2020.