Portfolio: Alice Millet

Jag tänker på Ester

Beskrivning

”Jag tänker på Ester” är ett projekt som lyfter fram kvinnliga konstnärers frånvaro i konsthistorien. Baserat på sekelskiftets målaren Ester Almqvists verk och liv skapar projektet en dialog mellan min egen produktion och Esters i form av en visuell spegling mellan två tider och medium. Det är en berättelse om hur ett verk lämnar spår genom tiden för att i sin tur framkalla nya verk samt kring sökandet efter ens egen konstnärlig röst.