Portfolio: Leena Jokela

Jag hade en dröm

Beskrivning

”Jag hade en dröm” är ett projekt som gestaltar tanken på att man kan vilja, våga och genomföra drömmar.
Projektet har sin grund i att jag som tonåring spelade fotboll och drömde om att bli fotbollsproffs.
De senaste åren har jag att rest runt i Sverige och fotograferat fotbollsplaner. En del är i bruk och används regelbundet, andra ligger undanskymda och kanske används då och då. Det är inte de stora arenor jag besökt, utan mindre planer där drömmar kan ha startat.

Ur serien "Jag hade en dröm".

Ur serien "Jag hade en dröm".

Ur serien "Jag hade en dröm".

Ur serien "Jag hade en dröm".

Ur serien "Jag hade en dröm".