Portfolio: Alice Millet

Baby-sitter

Beskrivning

Att vara barnpassare är bara ett sätt att skapa bilder. Titeln relaterar till min personliga situation där jag samlade bilder av min omgivning under ett antal månader under 2019. ”Barnpassaren” kan mycket väl vara en av de karaktärer som syns i det intuitiva berättandet som utvecklas i serien genom kombinerade bilder. ”Baby-sitter” är full av trösklar och snubblande. Meningen som uppstår i dessa kombinationer kan jämföras med upplevelsen av att skriva intuitivt. Detta är ett tänkesätt, vars ursprung måste tillskrivas den digitala världen och vårt sätt att konsumera bilder i oändliga flöden – därför behövs kombination och konstellationer.