09:00 - 19:00

Lördag 27 maj

Max 8 deltagande

Centrum för fotografi
Bjurholmsplan 26,
116 36 Stockholm

Workshopen är både teoretisk och praktisk och syftar till att bredda idéen om porträttet som genre samt att utforska hur samspelet mellan fotograf och modell kan vara.

Du som deltagare kommer under workshopen presentera vad du jobbar med fotografiskt, ta del av en föreläsning av Åsa Johannesson och fotografera utomhus med naturligt ljus. Delar av workshopen är på Centrum för fotografi och fotograferingen sker i anslutning till lokalen men utomhus i dagsljus med hjälpmedel. Tillsammans agerar du både fotograf och modell.

Kravet för att delta är att du är medlem i CFF och har tillgång till egen digitalkamera. Ni kommer att presentera hur ni jobbat med fotografi tidigare för varandra så ta gärna med fysiska bilder eller dator till workshopen.  

Åsa Johannesson är just nu aktuell med sin utställning The Queering of Photography på Centrum för fotografi. Åsa Johannesson har studerat fotografi vid Royal College of Art och University of Westminster i London, Storbritannien. Med sitt konstnärskap undersöker hon förhållandet mellan queer identitet, representation och fotografisk materialitet, genom fotografi, installationer och poesi.

Kostnad

1200kr + moms (1500 ink moms). 

Sista dag att anmäla sig: 22 maj

Skicka anmälan med namn och kontaktuppgifter
till: info@centrumforfotografi.se 

Vid för få anmälningar kan workshopen komma att ställas in.

Upplägg:

Lördag förmiddag 9-12 

Åsa Johannesson kommer att ge en presentation av sitt konstnärskap och berätta om sitt sätt att arbeta med porträtt samt presentera viktiga exempel på porträttfotografi utifrån ett historiskt och samtida perspektiv. Deltagarna kommer sedan presentera hur de har jobbat med fotografi tidigare för att få en inblick i varandras skapande.

Lunch 12-13

Deltagarna ansvarar själva för lunch. 

Lördag eftermiddag 13-16 

Under eftermiddagen kommer deltagarna att jobba utomhus i närheten av CFF. Ni kommer att använda er av naturligt ljus, reflektorer och backdrops och ta porträtt av varandra.
Åsa Johannesson kommer att vara delaktig och tillsammans med er utforska olika sätt att skapa porträtt.

Lördag eftermiddag/kväll 16-19

Återsamling på CFF med fokus på presentation av de bilder ni skapat under dagen. Tillfälle för feedback, återkoppling och handledning i hur ni kan tänka framåt i ert fotograferande. Följt av en gemensam middag som ingår i avgiften.

Programpunkter