17:00 - 20:00

15 februari

Centrum för fotografi
Bjurholmsplan 26,
116 63 Stockholm

Curiosity and Control 

Förundran, exploatering och en önskan om att bevara; Curiosity and Control handlar om vår komplexa relation till naturen. Genom intervjuer med djurparkschefer, historiker och arkitekter undersöks hur dioramor på naturhistoriska museum och hur djurparker försökt återkoppla människor med naturen liksom vår drift att kontrollera den. Som djurparkschefen David Hancock’s uttrycker det; There’s a fine line between loving something and possessing it.

De senaste 20 åren har Albin Biblom undersökt människans önskan att utforska men också tukta natur och djur. I en tredelad utställning med utgångspunkt i tre dokumentärfilmer får besökaren en inblick i hans djupgående research. 

I alla filmerna finns människans motsägelsefulla strävan efter att vara ett med naturen och i samma andetag distansera sig från den och kontrollera den. Detta paradoxala förhållningssätt undersöks genom olika typer av fenomen, som djurparkers konstruktion, utdöende traditioner och människans idéer om expansion. I utställningsrummet visas varje film i sin helhet under respektive utställningsperiod. Berättelserna utvidgas med fotografier, texter och arkivmaterial. 

Kommande delar av utställningen har vernissage: 
The Conquest of Space – 7 mars 17:00–20:00

Programpunkter