16:00 - 18:00

Måndag 17/10, 16.00-18.00
Måndag 24/10, 19.00-21-00 
Måndag 31/10, 19.00-21.00
Måndag 7/11, 19.00-21.00

Online, via Zoom.

Första träffen är  måndagen den 17 oktober kl 16-18. 

Studiecirkeln sker på både svenska och engelska.

Anmäl via: webbformulär: https://forms.gle/U9EHFkbqsj9hGSq87 


Personer bosatta eller verksamma i Västra Götalandsregionen prioriteras. Obs, du är anmäld först när du fått bekräftelse email.

Kostnad: Du som inte är medlem i Centrum för fotografi betalar en avgift på 300 kr, medlemmar deltar kostnadsfritt. 

Deltagare: 20st

*Arbetsstipendium ska göra det möjligt för dig som konstnär att koncentrera dig på och utveckla ditt konstnärliga arbete. Stipendiet kan exempelvis användas till arbets- och levnadsomkostnader under en koncentrerad arbetsperiod eller till arbetslokaler, investeringar i utrustning och material. (https://www.konstnarsnamnden.se/stipendier/bildform/arbetsstipendium

Programpunkter