17:00 - 19:00

30 november

Frölunda bibliotek
Valthornsgatan 3
421 46
Västra Frölunda

Alice Hedström  jobbar multimedialt med flertalet olika tekniker. Verken binds samman med en röd tråd av röst och budskap, som ofta rör sig kring ämnen som feminism, klass, socialt arv och nutidsfenomen.

Utställningen består av tolv utvalda fotografiska böcker som har getts ut de de senaste tre åren av regionala fotografer i Västra Götaland. Här representeras flera genrer och format som visar på den bredd som finns inom det fotografiska uttrycket. Utställningen kommer att turnera under hösten 2022 och våren 2023 på regionala bibliotek. Urvalet av böcker kommer ändras från bibliotek till bibliotek.

Böckerna i Frölunda utställningen är av:

Mari Lagerquist, Jerker Andersson, Agneta Ekman, Erik Gustafsson, Emanuel Cederqvist ,Tina Umer, Klara Källström & Thobias Fäldt, Eva Terez Görlin , Anna Strand, Helga Härenstam ,Erik Betshammar och Alice Hedström.

Fotoboksutställningen är en förlängning på Fotoboks festivalen GBG som sker i Göteborg 17 – 20 November. Centrum för fotografi har valt ut fotografiska böcker publicerade av regionala fotografer och konstnärer. Urvalet visar den bredd av uttrycksformer det fotografiska mediet består av där fokuset ligger på att belysa den regionala fotografin. 

Genom att låta biblioteken lyfta fram fotoböcker av lokala fotografer och kombinera dem med en bas av regionala fotoböcker kan samtalet om den fotografi som skapas i närmiljön möta en intresserad allmänhet. Samtalen med fotografer på bibliotek kan inspirera och aktivera fler lokala förmågor och ligga till grund för en djupare läsning av fotografi bland invånarna. 

Då fotografi är en direkt och demokratisk konstform som rör sig över språkbarriärer, sociala grupperingar och ålder är det ett fint redskap för att låta människor träffas och samtala kring aktuella ämnen.

Evenemanget är ett samarbete mellan Centrum för fotografi och Fotoförfattarna inom Svenska Fotografers Förbund.

Samtalet sker på Frölunda bibliotek, 30 November 17.00-19.00.

Utställningen är öppen mellan 30 November – 20 December.

Programpunkter