Fotograf: Hilda Flygare

18:00 - 20:00

18 januari

Centrum för fotografi
Bjurholmsplan 26,
116 63 Stockholm

Fanzineprojeket är en satsning av Centrum för fotografi för att stödja och visa bredden av den fotografiska verksamheten runt om i landet. (Periferi) ’23, som har drivits av Centrum för fotografi, är en fortsättning på projektet som initialt genomfördes i Västra Götaland hösten 2021 och Skåne hösten 2022. Under våren 2023 har de 14 deltagande fotograferna arbetat utifrån sitt material och sammanställt arbetet i var sitt fanzine. Fotograferna har jobbat med layouten av sina zines efter guidning av designbyrån Lundgren+Lindqvist. 

De deltagande fotograferna i årets upplaga är:

Anders Alm
Yuliya Antonova
Sandra Berg Mozard
Martin Englund
Erica von Essen
Hilda Flygare
Jessica Franzen
Krister Hägglund
Margareta Klingberg
Hilda Lindström
Eija Makivuoti
Mia Rogersdotter
Sofia Runarsdotter
Johannes Samuelsson

Juryn 2023 bestod av:
Mia Bengtsson Plynning/CFF
Lina Aastrup/Västernorrlands Länsmuseum
Cecilia Andersson/MAN Museum Anna Nordlander
Lejla Porovic/Sundsvalls Museum.

Periferi’23 genomfördes av Centrum för fotografi med stöd av Kulturrådet. Samarbetspartner i projektet 2023 är Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi vid Västerbottens museum.

____________________________________________________

Programpunkter