14:00 - 17:00

Clarion Hotel Sense, Luleå

Om du är deltagare vid Norrlandsdagarna har du möjlighet att anmäla dig till portfoliovisning där du kan träffa två av deltagande rewiers: Mariangela Mendez Prencke, chef på Havremagasinets länskonsthall i Boden, Cecilia Andersson, intendent och avdelningschef på MAN/Museum Anna Norrlander i Skellefteå samt Mia Bengtsson Plynning från CFF (Centrum för Fotografi).

Förbered visningen genom att samla ihop en portfolio med 20–40 bilder, fysiska eller digitala. Vid digital visning, ta med egen dator. OBS! Att visa upp en hemsida räcker inte, vi vill att du har gjort ett urval av ditt arbete som vi kan prata kring.

Följande gäller:
– Max 9 platser, först till kvarn!
– Anmälan är öppen för alla fotografer som deltar på Norrlandsdagarna (ingen extra avgift för portfoliovisningen)
– Välj vilka två rewiers du helst vill träffa. Vi kan dock inte garantera att du får dina förstahandsval.
– Portfoliovisningen äger rum på Clarion Hotel Sense i samma lokaler som Norrlandsdagarna, så det är möjligt att närvara vid andra program vid väntetid.

Anmäl dig senast 6 februari till mia.bengtsson.plynning

Mariangela Méndez Prencke är chef på Havremagasinets Länskonsthall i Boden sedan februari 2020. Mellan åren 2017–2020 var hon intendent på Röda Sten Konsthall i Göteborg. Hon har en kandidat i fri konst från Universidad de Los Ándes, Bogota och under har även varit docent för fri konst vid samma universitet. Under 2004–2006 studerade hon en master i Curatorial Studies vid Center for Curatorial Studies. Bard College, N.Y. USA.

Cecilia Andersson är intendent och avdelningschef på MAN/Museum Anna Nordlander i Skellefteå. Hon studerade fotografi vid ICP i New York och har en magisterexamen i curating från Goldsmiths, University of London. Hennes huvudsakliga intressen är relationen mellan konst och publik, konst och demokrati och hur konst kan påverka samhällsförändring.

Mia Bengtsson Plynning är nationell samordnare på Centrum för fotografi. Hon har en master i grafisk design vid Konstfack i Stockholm och en kandidat i konstvetenskap på Stockholms Universitet. Under åren har hon arbetat som bildredaktör på bland annat Bildhuset och Pressen Bild i Stockholm. Vid sidan av sin tjänst på CFF driver hon Link Image AB och förvaltar även de fotografiska arven efter Tuija Lindström och Walter Hirsch.

Programpunkter