12:00 - 15:00

25 november

Sundsvalls museum

Deltagarna från träffa Lejla Porovic (intendent, Sundsvalls museum) och Mia Bengtsson Plynning (nationell samordnare, CFF) under 20 minuter vardera mellan kl. 12.00 och 14.00. Dagen avslutas med gemensam fika och visning av utställningen ”Sötvatten – En värld av liv” av fotograf Johan Hammar för den som vill.

Det är gratis att delta! Anmäl dig senast den 25 november till portfolio@vnmuseum.se.

Vem kan anmäla sig?

Yrkesverksamma fotografer som är baserade i Västernorrland eller har anknytning till Västernorrland. För att räknas som yrkesverksam fotograf ska du helt eller delvis försörja dig på din fotografiska verksamhet och återkommande låta dina bilder möta en publik eller visas i konstnärligt sammanhang.

För mer information: Kontakta lina.aastrup@vnmuseum.se.

Programpunkter