00:00 - 00:00

Söndag 19 November

Tillsammans med Haninge kommun öppnar vi ett Open Call för en tillfällig offentlig utställning i tunneln Undergången. Två fotografer får möjlighet till att tillsammans ställa ut i sex ljuslådor var i den nya stadsdelen Vega. Skicka in en ansökan senast den 19 november och därefter väljs deltagande fotografer ut genom en jurygrupp. Fyra fotografer väljs ut för två utställningsperioder. 

Platsen är en spännande blandning av urban miljö och utställningsrum och ljuslådorna är i varierande mått. Inskickat förslag ska utgå från fotografi men möjlighet finns att blanda fotografi, text, illustration och annat  för att skapa ett eget uttryck.

____________________________________________________

Var krävs för att ansöka?

Ditt förslag ska innehålla minst 8 fotografier och en kort projektbeskrivning. De projekt som väljs ut kan behöva anpassas efter platsens unika egenskaper. Detta kommer att ske i dialog med de fotografer som väljs ut.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Uppdragets och platsens förutsättningar

De fotografer som väljs ut får ett utställningsarvode på  12 600 kr + moms för en utställning på 12 veckor.

Haninge kommun står för produktion och montage av materialet för ljuslådorna.

Fotografen levererar tryckfärdiga filer samt en kortare text som beskriver verket. 

Sammanlagt kommer fyra fotografer att ställa ut, två under perioden 19 februari5 maj och två under perioden 13 maj 4 augusti. Två veckor innan utställningens början behöver vi ha ditt material. 

För mer information med mått, exakt plats mm se PDF nedan.
För övriga frågor maila till: info@centrumforfotografi.se

Här hittar du anmälningsformuläret

Programpunkter