00:00 - 00:00

Deadline 13 november

Aguelimuseet i Sala

Vi erbjuder 7 arvoderade platser till en heldagsutbildning den 29 november på Aguelimuseet i Sala, enskild handledning den 6 eller 7 december och avslutningswebinar den 12 eller 13 december via zoom. Deadline för färdiga projekt är den 18 december. Närvaro under dessa datum är ett krav för att antas till utbildningen.

Under utbildningen får ni se exempel på andra konstnärer som har arbetat processuellt med barn och unga, vi lär oss om skoluppdragets riktlinjer och vi träffar konstnärer som arbetat mycket i skolan. Efter utbildningsdagen erbjuder vi individuell
handledning i utvecklingen av ditt egna skolprojekt. När projektet är klart läggs det upp på den digitala plattformen konstdepartementet.se. Konstdepartementet marknadsför och förmedlar sedan uppdragen till Region Västmanlands alla skolor
och kultursamordnare. Genomförd utbildning och publicerat projekt arvoderas med 8775 kr (f-skatt, ex moms).

För att medverka i utbildningen behöver du vara professionell bild- och formkonstnär och ha minst 3 års högre konstnärlig utbildning eller fem års arbetslivserfarenhet inom yrket. Du behöver inte vara medlem i någon av våra centrumbildningar för att ansöka, men för att delta i utbildningen och förmedlas genom Konstdepartementet krävs det att du tecknar medlemskap.

Vi på Centrum för fotografi är stolta över att få vara med och samdriva Konstdepartementet och genom dem detta otroligt viktiga projekt!

Konstdepartementet drivs av centrumbildningarna inom bild- och form: Utöver Centrum för fotografi är drivande aktörer Illustratörcentrum, Konsthantverkscentrum och Konstnärscentrum.

Ansökan finns på Kontsdepartementets hemsida.

Konstdepartementet – Deadline 13 november

Programpunkter