00:00 - 00:00

fredag 25 augusti

Begreppen centrum och periferi skapar tillsammans en grund för diskussioner om utanförskap och delaktighet, men också självvalda positioner i en föränderlig omvärld. Var tar dessa processer sin början och hur utvecklas de över tid? Vad är centrum och för vem? Temat bygger vidare på den frågeställning CFF väckte med fotofanzineprojektet (Periferi) och kommer att undersökas i utställningarna.

Två fotografer kommer att ställa ut på varje plats under två veckor i april-maj 2024. Under projektperioden kommer du att få ta del av inspirationsföreläsningar, workshops och gruppdiskussioner tillsammans med de andra deltagarna.

En jury, bestående av de medverkande gallerierna/konsthallarna, väljer ut åtta deltagare och bestämmer var deras verk ska visas.

____________________________________________________

INFORMATION OM ANSÖKAN

Ansökan ska innehålla

  • Projektbeskrivning (max 3000 tecken):

Beskriv ditt projekt och hur det relaterar till utställningens tematik.

Ange om du har ett intresse av att arbeta platsspecifikt. Du kan också tänka utanför utställningslokalens väggar och beskriva hur ditt verk skulle kunna presenteras i dess närmiljö.

Beskriv vilket medium du vill använda (fotografi, film, projektion, bildspel, installation etc) och gärna något om hur du ser det presenterat i rum eller miljö.

Ange verkets omfattning (tex mått).

  • Presentation av dig som fotograf med CV och tidigare utställningar (max 3000 tecken).
  • 5–10 bilder från ditt projekt eller en skiss som visar tydligt vad du tänker göra.

Krav för att kunna söka:

  • Du måste vara boende eller har din huvudsakliga konstnärliga verksamhet i Skåne.
  • Du måste du vara medlem i Centrum för fotografi vid projektstart.
  • Genom att ansöka åtar du dig att avsätta tid för att utveckla din projektidé och färdigställa din utställning.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ansök senast 25 augusti genom att skicka en PDF (Max 10 mb) och ange rubriken: Open Call – (Centrum)
till: skane@centrumforfotografi.se

Håll utkik efter bekräftelse på inskickad ansökan!

Besked lämnas i mitten på september. Projektstart i början av oktober.Vid frågor om projektet eller ansökan, mejla: skane@centrumforfotografi.se

Ett arvode på 5 000 kr utgår till varje medverkande fotograf.

Projektet är en satsning på regionalt fotografi som drivs av Centrum för fotografi, med stöd från Region Skåne.

Programpunkter