12:00 - 12:45

Med Julia Peirones utställning i Liljevalchs lyfts en av vår tids absolut främsta samtidskonstnärer fram.

Julia Peirone har sedan genombrottet på 90-talet varit intresserad av den fotografiska bilden och vad den kan vara. I Peirones fotografier och filmer förekommer oftast ungdomar, men under senare år har även äldre aktörer intagit scenen. Oavsett ålder är det i en skärningspunkt som allt utspelar sig, i zonen mellan att vara barn, vuxen och åldrad. I denna gränstrakt finns både smärta och möjligheter. I dessa bilder av total närvaro och utsatthet ser vi en frusen tid. Det är både sprött, plågsamt och vemodigt.

Julia Peirone visar sin utställning för våra medlemmar på Liljevalchs+, Stockholm. Samling vid kassan i entrén i den nya tillbyggnaden 11:50. Vi bjuder på inträdet för de första fem deltagarna.

Programpunkter