13:00 - 14:00

Människans längtan efter att förstå och förenas med naturen tar sig många olika uttryck och ämnet rymmer en värld av paradoxer. I Theatre of the Wild utforskar Albin Biblom den tunna linjen mellan nyfikenhet och dominans, uppskattning och kontroll – och blottlägger människans benägenhet att projicera sig själv på naturen. I utställningen visas fotografi och film ur två av Bibloms större arbeten: Curiosity and Control och Mechkar.

Sisa dagen för utställningen visar Albin Biblom sin utställning och berättar om arbetet med fotografi och filmer kring projektet. Samling i utställningen 13:00. Fritt inträde – ingen anmälan behövs. Visningen introduceras av Albert Sten från Centrum för fotografi och streamas på Instagram @centrumforfotografi

Albin Biblom är fotograf och filmare och har gjort ett flertal utställningar internationellt, framför allt i Tyskland och i Nederländerna. Hans frågeställningar kretsar ofta kring människans komplexa relation till naturen och vårt behov av att vilja bemästra och kontrollera vår omvärld.

Läs mer om utställningen.

Programpunkter