Fotografi: Mia Bengtsson-Plynning

13:00 - 14:30

Torsdag 14 mars

Världskulturmuseets föremålsarkiv.
Ebbe Lieberathsgatan 18 B, Göteborg

Hållplats: Varbergsgatan, linje 2 och 4

Välkommen till en visning av Världskultursmuseets arkiv och samlingar.

Arkivarie Kristofer Cavallin-Aijmer kommer att guida oss runt på arkivet i Mölndal och visa upp fotografiska objekt från samlingen. Museets fotograf kommer närvara och ge oss en inblick i deras arbete.

Obligatorisk föranmälan till: emma.sandstrom@centrumforfotografi.se

Programpunkter