00:00 - 00:00

3 juni -8 oktober

Göteborg & Zoom

Är du i behov av tid för reflektion kring vad du gör och är på väg?

Söker du stöd i att skapa en strategi för nästa steg i din verksamhet?

Vill du få fart på dina intäkter för att ge bättre förutsättningar för ditt skapande?

Är du nyfiken på hur andra balanserar ekonomiska och konstnärliga värden?

Detta är en möjlighet att få stöd i det runt omkring skapandet för att hitta nya möjligheter, ta sig över hinder som känns svåra och skapa mer ekonomisk stabilitet.

En dynamisk grupp av 25 yrkesverksamma musiker, författare, filmare, illustratörer, konsthantverkare, fotografer, konstnärer och dansare får chansen att i en strukturerad process kartlägga sitt nuläge, hitta sina målsättningar och forma en strategi och plan för att ta sig dit.

Samtal och övningar kommer att varvas med föreläsningar och exempel. Det kommer finnas tid för att dela erfarenheter i gruppen och i mötet mellan olika konstformer kan nya tankar om vad som är möjligt och hur vägen dit ser ut få utrymme. Vi söker deltagare som kan delta vid alla tillfällen och som känner sig motiverade att låta sig påverkas, prova nytt och reflektera tillsammans med andra.

Processledare är Anna Johansen och Karin Dalborg från Nätverkstan som har många års erfarenhet av att designa och genomföra kurser och processer för lärande och utveckling riktade mot konstnärer, musiker, författare och andra som vill leva på sitt skapande.

Upplägget kommer delvis att bygga på Nätverkstans väl beprövade kurs The Art of Living on Art i kombination med metoder och kunskap från Centrumbildningarnas långa erfarenhet av kompetensförsörjning till sina medlemmar. Spännande gäst-föreläsare kommer att bjudas in för att dela sina erfarenheter och ge input kring specifika teman.

Du behöver vara baserad eller verksam i Västra Götaland för att delta.

Anmäl dig senast 25 april till: emma.sandstrom@centrumforfotografi.se

Anmälan ska innehålla cv och länk till portfolio.

Frågor:
anna.johansen@natverkstan.net

DATUM

Du behöver kunna delta på följande:

3 juni kl 10.00–17.00 + middag kl 17–19 på plats i Lagerhuset i Göteborg

18 juni kl 9.00–11.00 på Zoom

5 september kl 10.00–16.00 på plats i Lagerhuset i Göteborg

20 september kl 14.00–16.00 på Zoom

8 oktober kl 9.00–12.00 + lunch kl 12–13 på plats i Lagerhuset i Göteborg

Två handledningstillfällen i mindre grupp via Zoom (datum bokas vid kursstart).

Ett möte med de andra deltagarna från din Centrumbildning (datum bokas vid kursstart).

Programpunkter