18:30 - 20:00

Onsdag 22 november

The Cowgirl Gallery,
Falkenbergsgatan 4, Malmö

Den 22 november, kl 18.30, kommer Lisa Carlson – konsthandläggare och projektledare konst på Regionfastigheter – till The Cowgirl Gallery för en presentation och ett samtal om inköp av konst och uppdrag kring offentlig gestaltning.

Inom Region Skånes verksamhetsområde och fastighetsbestånd är det Regionfastigheter som producerar, förvaltar och förmedlar konstnärlig gestaltning – och framför allt är det enheten Konstservice som ansvarar för inköp av konst och uppdragen kring offentlig gestaltning.

Kom om lyssna, ställ frågor och träffa andra fotografer/konstnärer! Och titta på fotografi – på The Cowgirl Gallery pågår CFF:s medlemsutställning Salong CFF fram till den 3 december.

Programpunkter