18:00 - 19:00

17 januari
24 januari
31 januari
7 februari
14 februari
21 februari
7 mars
14 mars
21 mars
28 mars
4 april
18 april
25 april

Alla kommande föreläsningar sker enbart på Zoom förutom sista tillfället 25 april då ett panelsamtal kommer hållas på Fotografiska i Stockholm.

Fotografier har ända sedan 1800-talets början används parallellt på en mängd olika sätt. Samtidigt finns det i varje tidsperiod vissa emblematiska användningsområden. Under 1800-talets andra hälft användes till exempel fotografi i en mängd nya vetenskaper där kameran blev det objektiva mätinstrument man sökte. Samtidigt blev fotografi för första gången en massproducerad vara när porträtt av kungligheter och andra kändisar översvämmade Europa från 1860-talet och framåt. Under det tidiga 1900-talet blev fotografi en uttalad konstform och ett par decennier in på 1900-talet började fotografi användas på allvar i nyhetsrapportering, mode- och reklam. Sådana periodiska förskjutningar med olika så att säga fotografiska brännpunkter är den ordnande principen för boken liksom föreläsningsserien. 

Alla dessa historiska skeenden är lika mycket en effekt av tekniska landvinningar som ekonomiska, samhälleliga och ideologiska sammanhang och den här föreläsnings- serien inkluderar inte bara ett brett urval av fotografer och bildtyper utan även de olika aktörer och institutioner som format fotografins historier i Sverige.

Bokens och föreläsningsseriens rubrik avspeglar fotohistoriens pluralism. Det finns inte en fotohistoria i bestämd form utan flera parallella historier. Bokens titel betonar också att bakom varje bild finns en historia – om tekniker, fotografer, bildpraktiker och olika tiders uppfattningar om vad en bild är.

Föreläsningarna äger rum på Zoom,

https://folkuniversitetet-se.zoom.us/j/98876533593.
Vissa föreläsningar kommer även att ske på plats i Stockholm och Göteborg. 

Föreläsningsserien är framtagen i samarbete mellan Anna Näslund Dahlgren, bokens redaktör och Mikael Cronwall, Fotoskolan STHLM. Föreläsningarna arrangeras av Fotoskolan STHLM med generöst stöd av Folkuniversitetsföreningen och medverkan av Centrum för Fotografi. 

Här kan du ta del av hela programmet:

Programpunkter