17:00 - 19:00

Susanne är verksam som konsthistoriker, kurator och skribent. Hon är chefredaktör för tidskriften Utställningskritik vilken fokuserar på kritik av utställningsmediet vid Sveriges museer. Hon är medgrundare av och fram till 2019 ansvarig utgivare för VERK tidskrift. 2020 grundade hon Art/Sensation, ett initiativ som syftar till att lyfta fram känslor i och runtom konst. Susanne är del i utställningsgrupp vid Centrum för fotografi och ledamot i Galleri Kontras styrelse. Förutom att arbeta med utställningar på museer och i gallerirum har Susanne kuraterat ett antal platsspecifika utställningar i det offentliga rummet med stöd av Stockholm stad.

8 sep, Zoom. Anmäl dig till anmalan@centrumforfotografi.se senast den 6 sep.

Programpunkter