18:00 - 19:30

25 april

Fotografiska,
Stadsgårdshamnen 22,
116 45 Stockholm

Nu finns en ny historisk översikt över fotografins historia i Sverige. Boken Fotografihistorier består av 32 kortare och längre artiklar författade av 16 olika skribenter som spänner från det tidiga 1800-talets första fotografiska experiment till dagens digitala gränssnitt. Baserat på boken har en föreläsningsserie med 23 föreläsningar med olika kapitelförfattare ägt rum under hösten/vintern/våren 2022-23.

Fotografier har ända sedan 1800-talets början används parallellt på en mängd olika sätt. Samtidigt finns det i varje tidsperiod vissa emblematiska användningsområden. Under 1800-talets andra hälft användes till exempel fotografi i en mängd nya vetenskaper där kameran blev det objektiva mätinstrument man sökte. Samtidigt blev fotografi för första gången en massproducerad vara när porträtt av kungligheter och andra kändisar översvämmade Europa från 1860-talet och framåt. Under det tidiga 1900-talet blev fotografi en uttalad konstform och ett par decennier in på 1900-talet började fotografi användas på allvar i nyhetsrapportering, mode- och reklam. Sådana periodiska förskjutningar med olika så att säga fotografiska brännpunkter är den ordnande principen för boken liksom föreläsningsserien.

Alla dessa historiska skeenden är lika mycket en effekt av tekniska landvinningar som ekonomiska, samhälleliga och ideologiska sammanhang och den här föreläsningsserien inkluderar inte bara ett brett urval av fotografer och bildtyper utan även de olika aktörer och institutioner som format fotografins historier i Sverige.

Bokens och föreläsningsseriens rubrik avspeglar fotohistoriens pluralism. Det finns inte en fotohistoria i bestämd form utan flera parallella historier. Bokens titel betonar också att bakom varje bild finns en historia – om tekniker, fotografer, bildpraktiker och olika tiders uppfattningar om vad en bild är.

Den 25 april kl 18.00-19.30 avslutar vi föreläsningsserien med ett avslutande samtal och diskussion kring föreläsningsserien, fotohistoria och fotohistorisk forskning på Fotografiska i Stockholm. Paneldiskussionen kan även följas på Zoom:  

https://folkuniversitetet-se.zoom.us/j/98876533593

Vill du delta på Fotografiska, och inte är medlem i Fotografiska familjen, har vi ett litet antal publikplatser att erbjuda. Kontakta: mikael.cronwall@folkuniversitetet.se senast den 19 april om du önskar närvara på Fotografiska.

Deltagare i samtalet  är fyra av bokens författare: Anna Näslund Dahlgren, professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet, Niclas Östlind, fil. dr. i fotografi och universitetslektor vid HDK-Valand Göteborgs universitet, Anna Tellgren, fil. dr och intendent för fotografi vid Moderna Museet och Marta Edling, professor i konstvetenskap vid Södertörns högskola och docent vid Uppsala universitet.

Mer info via www.fotoskolansthlm.se

Föreläsningsserien är framtagen i samarbete mellan Anna Näslund Dahlgren, bokens redaktör och Mikael Cronwall, Fotoskolan STHLM. Föreläsningarna arrangeras av Fotoskolan STHLM med generöst stöd av Folkuniversitetsföreningen och medverkan av Centrum för Fotografi – CFF. Paneldiskussionen sker i samarbete med Fotografiska.

Programpunkter