14:00 - 15:00

30 oktober

Bjurholmsplan 26, Stockholm

Ghost Witness är Mårten Langes berättelse om Kina, ett land som rusar mot framtiden med det förflutna i följe. Fotograferad i de sex största städerna i landet, skildras urbana platser som expanderats hastigt de senaste åren.

Utställningen har sin bas i fotoboken Ghost Witness, som publicerades 2020 av förlaget Loose Joints och nominerades till Svenska fotobokspriset 2021. Efter Langes långvariga fascination av idéer om utopi och dystopi, är detta hans mest omfattande verk hittills.

Arbetet började under en tre månaders vistelse i Shanghai där han under långa promenader upptäckte diffusa silhuetter av höghus och industrier gömda bakom dimma och smog. Överallt pågick samtidigt ett ständigt byggande som rensade bort det gamla för att ge plats för det nya. 

– Jag fängslades av den spöklika stämningen som uppstod både visuellt och i den tydliga ivern att undanröja det förflutna. Den hastiga takten i jakten på den kinesiska drömmen och ett kapitalistiskt ideal gav samtidigt en känsla av att det gamla ändå stannat kvar för att hemsöka invånarna. Det är den atmosfären jag försökt fånga i mina fotografier, berättar Mårten Lange.

Mårten Lange (*1984, Göteborg, SE), studerade fotografi vid Göteborgs universitet och University for the Creative Arts i Farnham, Storbritannien. Han har publicerat flera fotoböcker och fick internationell uppmärksamhet med “Another Language” (MACK, London) 2012. Sedan dess har Lange publicerat två nya serier, “Citizen” (Études Books, Paris, 2015) och “The Mechanism” (MACK, London, 2018). Hans verk har visats internationellt, senast på Foam i Amsterdam, Hamburger Kunsthalle och Moderna Museet i Stockholm. 

" width="500" height="281" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture" allowfullscreen="">

Programpunkter