Portfolio

Stefan Karlsson

Biografi

Verksam fotograf i Skåne. Frilans. Jobbar projektinriktat.

Biografi

Verksam fotograf i Skåne. Frilans. Jobbar projektinriktat.

Verksam inom region

Skåne

Kreativt område

Dokumentär
Fotografi