Portfolio

Oskar Söderman

Biografi

Oskar Söderman (f.1997) är en svensk fotograf baserad i Göteborg. I sitt arbete strävar han efter en balans mellan ett dokumentärt intresse för världen och en intim, poetisk tolkning av rum och vår vardagliga omgivning.

Biografi

Oskar Söderman (f.1997) är en svensk fotograf baserad i Göteborg. I sitt arbete strävar han efter en balans mellan ett dokumentärt intresse för världen och en intim, poetisk tolkning av rum och vår vardagliga omgivning.

Verksam inom region

Stockholm, Uppsala, Västra Götaland

Kreativt område

Dokumentär
Fotografi
Konst

Uppslag ur Ceiling Gazer, 2021