Portfolio

Michael Winnerholt

Biografi

Samlar bilder av verkligheten omkring mig. Skapar konstruktioner av bilder, grafik och typografi. Använder gärna olika kameror som får mig att se på olika sätt. Fångar bilder där jag råkar vara.

Autodidakt. Ingen formell utbildning men jag studerar hela tiden. Experimenterar oavbrutet. Mitt intresse för bilder och typografi startade för drygt fyrtio år sen. Intensiteten i mitt arbete med det har periodvis närmat sig besatthet. Ljud och musik har funnits med hela tiden.

Slumpen är en viktig del i det jag gör. Till detta lägger jag ett regelverk som styr mitt arbete. Under arbetet ställer jag mig själv inför val och avgöranden. Tillsammans ger det mig ett sätt att arbeta som inspirerar mig och som låter mig arbeta länge med projekten och kunna nå dit jag vill.

Slump, urval, konstruktion – i olika proportioner.

Biografi

Samlar bilder av verkligheten omkring mig. Skapar konstruktioner av bilder, grafik och typografi. Använder gärna olika kameror som får mig att se på olika sätt. Fångar bilder där jag råkar vara.

Autodidakt. Ingen formell utbildning men jag studerar hela tiden. Experimenterar oavbrutet. Mitt intresse för bilder och typografi startade för drygt fyrtio år sen. Intensiteten i mitt arbete med det har periodvis närmat sig besatthet. Ljud och musik har funnits med hela tiden.

Slumpen är en viktig del i det jag gör. Till detta lägger jag ett regelverk som styr mitt arbete. Under arbetet ställer jag mig själv inför val och avgöranden. Tillsammans ger det mig ett sätt att arbeta som inspirerar mig och som låter mig arbeta länge med projekten och kunna nå dit jag vill.

Slump, urval, konstruktion – i olika proportioner.

Verksam inom region

Västra Götaland

Kreativt område

Bildbehandling
Fotografi
Konst