Portfolio

Marie Jönsson

Biografi

Marie är konstnär och fotograf med en fascination över fotografiets kraft och förmåga att omedelbart gripa tag i betraktaren. Hennes fotoserier spänner över flera olika genrer, från dokumentära till konceptuella och konstnärliga. Ofta med ett ursprung i samtida sociala och kulturella frågor.

Biografi

Marie är konstnär och fotograf med en fascination över fotografiets kraft och förmåga att omedelbart gripa tag i betraktaren. Hennes fotoserier spänner över flera olika genrer, från dokumentära till konceptuella och konstnärliga. Ofta med ett ursprung i samtida sociala och kulturella frågor.

Verksam inom region

Skåne

Kreativt område

Fotografi
Konst