Portfolio

Louise Helmfrid

Biografi

Louise Helmfrid är en fotograf baserad i Stockholm. Hennes konstnärskap tar avstamp i en fascination för att skapa bilder som skildrar identitet och kultur, gärna med naturen som ram för detta. Med en bakgrund i dokumentärfotografi är detta perspektiv även något som appliceras på hennes på senare tid kommersiella arbete.

Biografi

Louise Helmfrid är en fotograf baserad i Stockholm. Hennes konstnärskap tar avstamp i en fascination för att skapa bilder som skildrar identitet och kultur, gärna med naturen som ram för detta. Med en bakgrund i dokumentärfotografi är detta perspektiv även något som appliceras på hennes på senare tid kommersiella arbete.

Verksam inom region

Stockholm, Uppsala

Kreativt område

Dokumentär
Fotografi
Kommersiellt
Konst
Mode