Portfolio

Lo A. Månsson

Biografi

Following animal tracks in to the forest, observing the complexity and duality of our relationship with nature.

I was brought up in the countryside, surrounded by vast sprouse forests and old myths about nature, but also large scale forestry changing the environment brutally.

Questions around this contradictory approach to nature is the base in my art work. I use different tecniques, photography, oilpainting, drawing and site specific installation. From 2018 I have concentrate on photorgaphy.

I live and work on the countryside outside of Stockholm.
You find the CV on my web site.

Följer djurstigar in i skogen, betraktar människans komplexa och dualistiska relation till naturen.

Jag växte upp på landsbygden, omgiven av stora granskogar och alla dess myter och berättelser, men också av ett storskaligt skogsbruk som brutalt förändrade landskapet.

Frågeställningar runt dessa motsatta förhållningssätt till naturen är grunden i mitt arbete med bild.

Jag har arbetat i olika tekniker, fotografi, oljemåleri, teckning och platsspecifika installationer. Sedan 2018 har jag koncentrerat mig på fotografiska verk.

Jag bor och arbetar på landsbygden norr om Stockholm.
För CV se hemsida

Biografi

Following animal tracks in to the forest, observing the complexity and duality of our relationship with nature.

I was brought up in the countryside, surrounded by vast sprouse forests and old myths about nature, but also large scale forestry changing the environment brutally.

Questions around this contradictory approach to nature is the base in my art work. I use different tecniques, photography, oilpainting, drawing and site specific installation. From 2018 I have concentrate on photorgaphy.

I live and work on the countryside outside of Stockholm.
You find the CV on my web site.

Följer djurstigar in i skogen, betraktar människans komplexa och dualistiska relation till naturen.

Jag växte upp på landsbygden, omgiven av stora granskogar och alla dess myter och berättelser, men också av ett storskaligt skogsbruk som brutalt förändrade landskapet.

Frågeställningar runt dessa motsatta förhållningssätt till naturen är grunden i mitt arbete med bild.

Jag har arbetat i olika tekniker, fotografi, oljemåleri, teckning och platsspecifika installationer. Sedan 2018 har jag koncentrerat mig på fotografiska verk.

Jag bor och arbetar på landsbygden norr om Stockholm.
För CV se hemsida

Verksam inom region

Stockholm

Kreativt område

Fotografi
Konst